Vårt system

Ett automatiserat rapport och handledningsstöd för familjehemskonsulenter inom privat familjehemsvård. Med vårt system skapar du unika och rättssäkra rapporter utifrån den placerades förutsättningar och placeringsorsak, utan att själva behöva skriva.

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet

HumanDoc automatiserar rapporteringen vid uppföljning av placerade individer i familjehem/jourhem. I dem genererade månads- eller handledningsrapporterna framgår också den utförda handledningen till familjehemsföräldrarna. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidareutveckla systemet, och vårt mål är att systemet inom en snar framtid även ska omfatta personer placerade på HVB – boenden. 

Vår metod - Mellcare

HumanDoc bygger på vår varumärkesskyddade metod Mellcare – det nya sättet att skapa handledningsrapporter inom privat familjehemsvård, HVB och liknande områden. Metoden är ett revolutionerande rapport- och handledningsstöd, som gör det snabbt och enkelt för familjehemsföretag att kvalitativt och systematiskt redovisa den handledning och det stöd som ges till familjehemmen. Detta frigör värdefull tid som annars skulle spenderas på administrativa uppgifter, vilket i sin tur ger mer utrymme för direkt stöd och handledning till dina familjehem.

Metoden kan spara värdefull tid för socionomer och konsulenter, vilket gör det lättare för familjehemsföretag att kunna redovisa all den handledning och stöd som ges till familjehemmen. Med mer tid till handledning och strukturerade och kvalitativa rapporter så kan ni tydligt visa vilket värde ni ger till socialtjänsten.

HumanDoc är skapat av socionomer för familjehemskonsulenter som arbetar med familjehemsplaceringar i privat regi

Vi har utvecklat ett rapporteringssystem som skapar automatiska månadsrapporter åt familjehemskonsulenter för varje placerad på individnivå. Detta leder till ökad effektivitet samt ökad kvalitet i månadsrapporteringen. Vi brinner för att familjehemskonsulenter ska få mer tid att kunna handleda sina familjehemsföräldrar och följa upp de placerade istället för att fastna bakom skrivbordet.

MellCare - Det nya sättet att skapa månadsrapporter inom privat familjehemsvård

HumanDoc har utvecklat en ny, varumärkesskyddad metod vid namn MellCare som digitaliserar och kraftigt tidsbesparar socionomkompetens in i ett systemstöd. Metoden utgör ett rapport – och  handledningsstöd i kombination med smartness. Med det nya systemet revolutionerar HumanDoc socialtjänsten och underlättar för privata familjehemsföretag att kunna redovisa den handledning och stöd som ges till familjehemmen på ett systematiserat och kvalitativt sätt.

Så fungerar det

STEG 1

Lägg till dina familjehem

Lägg enkelt till dina familjehem, deras egna barn och husdjur. Systemet kommer påminna dig om samtliga födelsedagar i familjehemmet.
STEG 2

Lägg till dina placerade

Genom att lägga till dina placerade och välja alla relevanta placeringsorsaker lägger du grunden för att kunna automatisera din rapportering på individnivå.
STEG 3

Börja rapportera

Registrera all handledningstid du haft med familjehemmet och uppföljning på den placerade. Rapportera sedan med hjälp av vårt innovativa rapportformulär. När du är klar genererar du rapporten och går vidare till granskning.

Varje formulär tar ca 15 minuter att färdigställa

STEG 4

Granska och signera

Rapporten skrivs automatiskt utefter individens förutsättningar och dina svar i formuläret. Givetvis kan du granska och redigera precis all text innan du slutligen signerar och laddar ned rapporten.

Vill du veta mer om hur systemet fungerar?

Då ska du ta en titt på vår exempelrapport. Den visar dig exakt hur en rapport genererad med HumanDoc kan se ut. Läs exempelrapporten och se själv hur strukturerad, välskriven och detaljerad rapporten är.

Kostnadsfri provperiod

Testa rapporteringssystemet i lugn och ro innan du bestämmer dig.

Förstklassig support

Kostnadsfri och lättillgänglig support via telefon och mejl.

Din data är säker

Datasäkerhet och integritet har högsta prioritet. Ingen annan ser det ni matar in.

Vi hjälper dig med att lyckas med din månadsrapportering

Inbjudan till systemet
Handlednings- dokument & video
Introduktions utbildning
Skapa rapporter och skicka
Invänta feedback och ta ditt beslut
Mockup av HumanDocs system på mobil, läsplatta och dator