Skapa månadsrapporter
utan att skriva dem!

För familjehemskonsulenter inom privat familjehemsvård.
Systemet bygger på socionomkompetens.

Prova helt kostnadsfritt

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet

HumanDoc är det första och enda bolaget i hela norden som utvecklat ett rapporteringssystem som genererar automatiska månads- eller handledningsrapporter vid uppföljning av placerade individer i familjehem/jourhem. I dem genererade månadsrapporterna framgår också den utförda handledningen till familjehemsföräldrarna. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidareutveckla systemet, och vårt mål är att systemet inom en snar framtid även ska omfatta personer placerade på HVB – boenden.  Vår tjänst leder därmed digitaliseringen inom dessa målgrupper.

Vår vision

Vår vision är att skapa en familjehemsvård där alla med ansvar för en trygg placering har verktygen och tiden de behöver för att möta familjehemsföräldrar och den placerade individens unika behov.

HumanDoc löser ert problem fullt ut och skapar dessa värden

Christina Melle
Grundare & VD

Prata med en expert och få svar på dina frågor!