HumanDoc

Nordens första automatiserade system inom socialtjänsten

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet gällande familjehemsplacerade barn och unga samt vuxna personer placerade på HVB – boenden.

Kvinnor som pratar om rapporteringssystem

Ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet

HumanDoc är det första och enda bolaget i hela Sverige som utvecklat ett automatiserat rapportgenereringssystem för uppföljning av placerade barn och unga i familjehem/jourhem samt vuxna personer placerade på HVB – boenden. Vår tjänst leder därmed digitaliseringen av vård  – och omsorg i hela norden, inom denna målgrupp.

HumanDoc har hittat ett sätt att digitalisera och kraftigt tidsbespara socionom-kompetens in i ett systemstöd. Detta systemstöd utgör en unik innovation som består av ett dynamiskt handledningsstöd i kombination med smartness. 

Logga in som socialtjänst
Logga in som privat utförare

Detta är problematiskt för er idag

Det svåraste problemet inom socialtjänstens och utförares verksamheter idag är tidsbristen. Brist på tid att kunna finnas för människorna i behov av stöd och vägledning när betungande administration medför att de viktigaste professionerna fastnar bakom ett skrivbord. Som utförare där ni arbetar med individer i behov av stöd och hjälp är tiden ni kan lägga på de enskilda helt avgörande för placeringens utfall.

HumanDoc löser erat problem fullt ut och skapar dessa värden:

Barntid istället för skrivbordstid
Handledningstid till familjehemsföräldrar istället för skrivbordstid
Slippa skriv och gå från 10 timmars arbetstid till 7 minuter per barn och rapport​
Brister åtgärdas i tid genom nudging
Mätbarhet, jämförbar statistik och skattningar
Rättssäkerhet och likabedömningar
Synkronisering med Agenda 2030 och sociala hållbarhetsmål
Ej diskriminerande - användarvänlig
Minskade sjukskrivningar

Vår tjänst - En månadsrapportering

HumanDoc består av ett SaaS system som innebär en IT-tjänst som tillhandahålls över internet.

Användarvänlighet
Kontinuerlig uppföljning
Nudging utifrån Agenda 2030

Målgrupp

Våra målgrupper är alla kommuners socialtjänster samt privata utförare i samarbete med socialtjänster – över hela Sverige.

Vision

Vår vision är att fler placerade barn och vuxna ska få växa upp under goda och trygga förhållanden där professionen får tillräckligt med tid för att kunna möta den enskilda människans unika behov.