Vår historia

Semper tellus, tellus at eu platea lorem est a amet tincidunt nulla orci vulputate tellus felis.

Ny IT - logik skapar barntid istället för skrivbordstid

Läs historien om ett system som kunde frigöra tid och möjliggöra en mycket positiv utveckling för familjehemsplacerade barn och deras familjehemsföräldrar.
Hur idén växte fram

Idén om att starta HumanDoc växte fram under alla år i arbete med barn som placerats i jour- och familjehem. Vi uppmärksammade snabbt hur mycket tid vi behövde spendera på att skriva månadsrapporter, bakom vårt skrivbord. Vi som hade utbildat oss för att arbeta med människor ville kunna vara där i mötet med dem och göra verklig skillnad i mycket högre utsträckning. Vi insåg tidigt att kvaliteten höjs i hela verksamheten när tiden finns för att träffa de berörda människorna. 

Vi hade en vision om att mycket av kontorsarbetet kunde effektiviseras och förbättras med hjälp av rätt IT – stöd. Steg för steg började idén om ett digitaliserat system att skissas fram, kodas och testas. Resultatet blev att det som tidigare tagit oss flera arbetsdagar nu kunde göras på bara några minuter.

Pilotprojekt med lysande resultat

Mellan åren 2016-2018 användes den första versionen av systemet i ett pilotprojekt på 150 placerade barn. Systemet skapade rapporter som lovordades och vidimerades av socialtjänster runt om i Sverige. År 2021 lyftes pilotprojektet ut till nytt bolag – HumanDoc där en intensiv utvecklingsfas påbörjades för att snabbast möjligt kunna lansera systemet på öppen marknad. Lanseringsdstum beräknas till 1 mars 2023.

Nytt sätt att arbeta på

Det nya systemet frigjorde tid som medförde att familjehemskonsulenterna kunde stötta familjehemsföräldrarna och barnen i större omfattning. Genom fler möten och fler handledningstillfällen gentemot familjehemsföräldrarna kunde konflikter förebyggas och åtgärder sättas in i rätt tid.

Vi såg snabbt väldigt positiva resultat av vårt nya sätt att arbeta. Tidigare hade brist på rätt stöd skapat onödiga omplaceringar.  När vi nu hade mer tid för fler personliga möten och mer handledning visade det sig att de flesta barnen stannade kvar i sina jour- och familjehem. Det var fantastiskt att se den här snabba förändringen och vilket mervärde fysisk relationstid ger.

Unik position på marknaden

HumanDoc är det första bolaget i norden som utvecklar ett systemstöd som skapar månadsrapporter. Detta gör att HumanDoc har en unik position på marknaden.
Erfarenhet är AO

Grundare till bolaget har en gedigen erfarenhet inom familjehemsvård och HVB – hemsvård gällande placeringar av jour och familjehemsplacerade barn, samt vuxna individer.  Genom åren i branschen har vi utvecklat en djup förståelse och kunskap för vilka problem och behov socialsekreterare, familjehemskonsulenter samt boendepersonal har gällande sin administration.

Utmärkelser & Priser

2000
2005
2008
2011
2012
2014
2017
2018