Bild på HumanDoc lansering, klippa band.

HumanDoc är nu lanserat

Familjehemsföräldrar lägger mycket tid och energi på att ta hand om barn som har haft en svår bakgrund, och de behöver stöd och uppmuntran för att klara av den uppgiften. Genom handledning kan de få en plattform där de kan dela sina erfarenheter, tankar och känslor.

HumanDoc är nu lanserat Läs mer »