Bild på HumanDoc lansering, klippa band.

HumanDoc är nu lanserat

Prova HumanDoc helt kostnadsfritt i 3 månader

Vi är glada att meddela att HumanDoc nu officiellt har lanserat sitt innovativa system inom familjehemsvården där du kan skapa fantastiska månadsrapporter utan att behöva skriva dem!

HumanDoc är skapat av socionomer för familjehemskonsulenter som arbetar med familjehemsplaceringar i privat regi. Vi är stolta över att erbjuda en helt ny nivå av effektivitet och kvalitet inom familjehemsvården.

Vi har utvecklat ett avancerat rapporteringssystem som genererar automatiska månadsrapporter åt familjehemskonsulenter för varje placerad på individnivå. Detta nya verktyg ökar inte bara effektiviteten utan också kvaliteten i månadsrapporteringen, vilket frigör värdefull tid för handledning och uppföljning.

MellCare är vår nya, varumärkesskyddade metod som digitaliserar socionomkompetens och integrerar den som ett kraftfullt systemstöd. MellCare erbjuder rapport- och handledningsstöd i kombination med smartness. Genom detta system underlättar HumanDoc för privata familjehemsföretag att systematiskt och kvalitativt redovisa den handledning och det stöd som ges till familjehemmen i kombination med den uppföljnings som görs på varje placerad. Med det nya systemet från HumanDoc blir månadsrapporteringen inte bara smidigare utan också mer meningsfull där varje företag får möjligheten att visa värdet som levereras i verksamheten. Som en digital tjänst inser vi vikten av att vara nära våra kunder. Nu har du möjligheten att prova HumanDoc helt kostnadsfritt!familjehemskonsulenter fokusera på det verkligt viktiga – att stödja och handleda familjehem och finnas för de placerade, istället för att fastna bakom skrivbordet. Kontakta oss, så berättar vi mer!

Med vänliga hälsningar

Christina Melle VD, grundare på HumanDoc