Marknad

HumanDoc är skapat av socionomer för familjehemskonsulenter som arbetar med familjehemsplaceringar i privat regi

Vi har utvecklat ett rapporteringssystem som skapar automatiska månadsrapporter åt familjehemskonsulenter för varje placerad på individnivå. Detta leder till ökad effektivitet samt ökad kvalitet i månadsrapporteringen. Vi brinner för att familjehemskonsulenter ska få mer tid att kunna handleda sina familjehemsföräldrar och följa upp de placerade istället för att fastna bakom skrivbordet.

När kan utförare börja använda HumanDoc inom HVB?

Vårt största fokus är att utförare ska kunna lägga mer tid på människan istället för skrivbordet så fort som möjligt. Vi arbetar därför intensivt med utvecklingen och räknar med att utförare ska kunna använda systemet under 2024.

När kan kommunal socialtjänst börja använda systemet?

Vår målsättningen är att detta ska vara möjligt 2024.