Kom igång

Systemet är fullt utvecklat för privata aktörer inom familjehemsvården. Den bygger på att ni använder kryssrutor och gör egna skattningar. I tillägg gör ni även all er tidsrapportering enkelt i systemet utifrån den kontakt ni haft med familjehem, placerad individ, särskild förordnad vårdnadshavare, socialtjänst mm. Utifrån detta genererar systemet därefter en individanpassad rapport i text. Självklart går ni igenom grundrapporten som skapas och gör personliga anpassningar och analyser. När ni slutligen är nöjda med innehållet i rapporten, genererar ni och låser texten. Därefter skickas rapporten av er till ansvarig familjehemssekreterare och barnhandläggare.

3 mån kostnadsfri provperiod

Under 3 månaderna kommer ni ha full access till rapporteringsstödet HumanDoc. Ni kan obegränsat använda rapportering på samtliga placerade och bjuda in alla familjehemskonsulenter.

Några veckor innan provperioden går ut, kommer vi tillsammans att ha en avstämning om hur ni önskar gå vidare.

Under provperioden är det viktigt att ni ger oss feedback om det är något som kan förbättras för att göra tjänsten ännu bättre eller enklare att använda för er. Det är även viktigt att ni provar systemet fullt ut, för att ni ska kunna fatta ett bra beslut om fortsatt användning utifrån vilket värde det ger er organisation i sin helhet. Dvs. det är viktigt att ni låter samtliga konsulenter använda tjänsten på samtliga av era placerade.

Lösningen

Humandocs automatiserade
rapportsystem med handledningsstöd

För familjehemskonsulenter inom privat familjehemsvård som förstår värdet av att ansvara för en god rapportering

Varmt välkommen med din intresseanmälan redan idag. ​

Kontakta vår kundavdelning via telefon eller genom att fylla i kontaktformuläret nedan.  Vår kundavdelning har öppet vardagar 8-17.

Ring oss

070-7136617

Se integritetspolicyn genom att klicka här.